måndag 13 oktober 2014

FORUM FÖR DEMOKRATI - TÄVLINGSFISKE

För den som är intresserad av att påverka tävlingsfisket finns vartannat år möjligheten att lämna motioner till Sportfiskarnas tävlingskommitte.

Under Tävlingsmötet som genomförs 15 november behandlas bland annat inkomna motioner nr.15-32 som bland annat handlar om förslag på ändringar i klassindelning, lagsammansättning DM/SM, tillåtna arter, handikappregler och VM-kvalificeringsregler Mormyska. (Sportfiskarnas hemsida -Tävling-Demokrati-Tävlingsmotioner 2014)

Under Tävlingsmötet har enskilda medlemmar möjlighet att argumentera för sina förslag tillsammans med rösträttsberättigade ombud från landets klubbar och distrikt. Klubben har rätt att skicka en (1) enskild medlem i Sportfiskarna som ombud till tävlingsmötet i Stockholm. Sista dag för anmälan av ombud 28 oktober. Ombudsaspiranter kan höra av sig till ordföranden.

För den som inte anser sig ha möjlighet att deltaga i Stockholm finns ytterligare tillfälle att via Distriktet framföra en åsikt. Daladistriktets tävlingsmöte sker den 22 oktober i Leksand så de medlemmar i Falubygdens sportfiskeklubb som har synpunkter på motion nr.15-32 kan framföra dessa till tävlingsledarna eller ordföranden. Någon av dessa kommer att deltaga på distriktets tävlingsmöte.

"Att tänka fritt är stort , att tänka rätt är större" (thomas thorild)