GDPR-dataskyddsförordningen

Vid frågor angående borttagning, ändring eller tillägg av information kontakta:
LARS JANSSON 070 5423110    lars.jansson@dalalas.se
PER-OLOF LISS  072 5182141   perolofliss@hotmail.com

Inga kommentarer: