måndag 22 april 2019

STYRELSEMÖTE/TÄVLINGSMÖTE SOMMAR -ÄNDRAT DATUM

Datum- torsdag 2 maj 2019
Tid- 18.30

Plats- Dala lås & larm -Trotzgatan 8 - Falun

Dagordning: Sommarens tävlingar/aktiviteter 
 Övriga frågor

Fikabröd finnes.

Välkomna