Falumästerskapet Vinter / Sommar

 Falumästerskapet 
 vinter Falumästerskapet, som anordnas samma helg som Borlängemästerskapet, lockar årligen mellan 180-350 deltagare från Skåne, Mellansverige och södra Norrland.

Tävlingen genomförs vanligtvis en bit in i mars, på gränsen mellan högvinter och tidig vår. Vintrar med mycket snö kan göra förhållandena på isen besvärliga. Tack vare de plogade isbanor som ”RUNN-IS” håller öppna för lokala och internationella skridsko-fantaster, finns möjligheten också för vinterfiskare att ta sig fram ända till de mest avlägsna fiskeplatserna bortanför ön Dejstolen.

Mindre snörika vintrar tar man sig utan problem fram till vilka stränder som helst och möjligheten till ett riktigt bra fiske öppnar sig för de flesta deltagarna. I alla fall för dom som uppskattar när det nappar. Storleken på fisken är nämligen inte särskilt imponerande och den som förväntar sig annat än tusenbröder, blir för det mesta besviken. Trots att sjön Runn hyser ett gott bestånd av grov abborre är det sällan tävlingspimplare kommer i kontakt med dessa. Tävlingsområdet saknar i stort sett grundtoppar på större djup och tydligt markerade djupkanter där den större abborren antagligen håller till. De talrika bestånden av tusenbröder återfinns vanligtvis på en till tre meters djup, relativt nära sjöns steniga stränder.

Den rika tillgången på fisk ”nästan överallt” innebär att den som siktar på en topp-placering måste räkna med att vara i ständig kontakt med fisk. 2008 års totalsegrare av Falumästerskapet drog under de fyra timmarna i genomsnitt 2-3 fiskar i minuten, räknat på en medelvikt av16-20 gram/abborre. Ingen tid för bomhål eller sökande efter bättre områden således. Har man därermot 500-600 abborrar i skryllan vid ingång, är det sannorlikt inte många som överträffar den 10-12 kilospåse som man lägger på vågen.
Mindre normala år kan det dock räcka med 6-7 kilo för att stå som segrare.

Endast i undantagsfall behöver man exprimentera med andra fiskemetoder än vanligt trekroksfiske. Ren trekrok eller med tillsats av något bete är en smaksak, beroende på hur mycket tid man vill förlora på att pilla med pinkies, gummilarver eller något annat. Tycker man att det nappar för långsamt kan det å andra sida vara värt besväret.Välkomna till en trevlig pimpelcup önskar vi på Falubygdens SFK


Resultat från Falumästerskapet tidigare år finns under
"Tävlingsresultat vinter"____________________________________________________________________________
Falumästerskapet 
sommarResultat från Falumästerskapet tidigare år finns under
"Tävlingsresultat sommar"