måndag 26 oktober 2020

ÅRSMÖTE 2020 -UPPSKJUTET

På grund av rådande smittskyddsläge föreslogs vid senaste styrelsemötet att flytta fram höstens årsmöte. Vi återkommer framåt vårkanten eller så snart omständigheterna möjliggör säkra sammankomster. Synpunkter lämnas till ordförande.

måndag 12 oktober 2020

MÖTE INFÖR VINTERN

DATUM: ONSDAG 21 OKTOBER

TID: 18.30

PLATS: ANNA GÅRDEN- HERRHAGSVÄGEN 37 FALUN

DAGORDNING:

SMITTSKYDDSLÄGET

ÅRSMÖTESFUNDERINGAR

TÄVLINGSAKTIVITETER

ÖVRIGA FRÅGOR

Friska medlemmar välkomna att diskutera klubbangelägenheter inför vintern i allmänhet och inför framtiden i synnerhet.

Bordsplacering.

Varken kaffe eller fikabröd denna gång.


onsdag 7 oktober 2020

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSMÖTE 14 NOVEMBER

 Klubbmedlemmar intresserade att representera Falubygdens sportfiskeklubb kan höra av sig till mig så anmäler jag till förbundet på momangen. Mötet sker preliminär 14 november i Älvsjö men på grund av smittoläget kan mötet flyttas eller skjutas upp. Klubben har en (1) röst på tävlingsmötet där bland annat inkomna motioner behandlas.

Motion 4: Förbjuda användning av naturliga beten vid pimpeltävlingar.

Motion 5: Förbjuda användning av naturlig fjädermygg vid pimpeltävlingar.

Motion 6: Tillåta mört vid pimpel DM och SM.

Motion 7: Införa så kallad U23 -ålder  inom pimpelfisket.

Motion 8: Möjlighet att ansöka om temporära lättnadskort.

Motion 9: Användande av ekolod på pimpeltävlingar med DM och SM status.

Motion 10: Användande av ekolod på tävlingar i trad. mete med DM och SM status.

Motion 11: Statushöjning av Nordiska mästerskapen i pimpel:

Motion 12: SM mormyska.

Motion 13/14: Landslagsuttagning och landslagskval Mormyska.

Motion 15: Tävlande i sin åldersklass på DM (serie och SM)

Motion 16: Borrhjälp utan lättnadskort YHJ+ YDJ i tävlingsgrenen pimpel.

Motion 17: Klassindelning på DM och SM i Flugfiske.


LÄS MERA PÅ https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Demokrati:  https://www.sportfiskarna.se/Tavling/Demokrati