måndag 26 oktober 2020

ÅRSMÖTE 2020 -UPPSKJUTET

På grund av rådande smittskyddsläge föreslogs vid senaste styrelsemötet att flytta fram höstens årsmöte. Vi återkommer framåt vårkanten eller så snart omständigheterna möjliggör säkra sammankomster. Synpunkter lämnas till ordförande.

Inga kommentarer: