6-timmars mete-tävling2 x 3 timmar mete vid RunnFör den som inte nöjer sig med tre timmars tävlingsmete per dag erbjuder Falubygdens Sfk Sextimmarsmetet  i början av september.

Första passet i traditionellt mete (toppknuten lina, max 9 meters-spö) sker på förmiddagen vid den fiskrika Främbyviken, där deltagarna kan välja mellan att snabbfiska ett stim med storvuxen löja eller hoppas på att ett gäng med braxen kommer på besök. Området sträcker sig från båthamnen vid Slussen plus hela Främbyviken.

Inför nästa pass vid Strandvägen finns det möjlighet att handla varm korv och dryck innan det blir dags för ännu en lottad utgång till fiskeplatserna en halvtimme före start. Mäskning är precis som vid förmiddagspasset även tillåtet nu.
Relativt storvuxen mört kan blanda sig i stimmen av löja och flockar av braxen som ofta blir mera aktiv mot kvällen.

Resultatet från bägge passen räknas ihop.

Välkomna till en heldag i metets tecken önskar tävlingsledningen.

Resultat frän 6-timmars tidigare år finns under sidan
"Tävlingsresultat sommar"