onsdag 11 december 2013

Styrelsemöte 2013-12-18

Representanter från styrelse, revisorer, kassörer samt tävlingsledare vinter/sommar kallas till:

PLATS: KLUBBLOKALEN HERRHAGSVÄGEN 67
TID: 18.30
DATUM: 18 DECEMBER 2013

DAGORDNING
Rutin för redovisning av tävlingsverksamhet
Firmatecknarens befogenheter
Övriga frågor

VÄLKOMMEN
ordföranden

Inga kommentarer: