måndag 30 juni 2014

Naturbevakning-Kampanj

  Sportfiskarens viktigaste uppgift: Håll ögonen öppna.
  http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/Pages/oppet-oga.aspx

Inga kommentarer: