torsdag 10 december 2015

I väntan på is....

kommer några nya regler att roa sig med.

Från Daladistriktets tävlingsmöte:
Med anledning av inkommen motion angående befrielse från handikappkort för användande av batteriborr, rekommenderas distriktets klubbar att tillåta batteridriven borr för alla som så önskar. Undantaget är DM/SM tävlingar där förbundets regler fortfarande gäller.

I praktiken innebär förändringen att den som inte är intresserad av att deltaga i DM/SM-sammanhang inte behöver skaffa ett handikappkort med lättnad nr 3.  http://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/tavling/regler/Ans%C3%B6kan%20t%C3%A4vlingsl%C3%A4ttnader%20nytt%20underlag.pdf
Rekommendationen är tänkt att underlätta håltagning för icke normalstarka, dvs tävlingspimplare i yngsta och äldsta klasserna.
Arrangerande klubbar uppmanas att tydligt informera angående lokala elborr-bestämmelser.
Särskild uppmärksamhet bör iakttas vid öppna DM-serietävlingar där det kan förekomma elborranvändare med handikappkort såväl som utan.

Från Sportfiskarna angående lagsammansättning DM/SM:
Från och med 2016 års lagDM-kval till SM 2017 gäller att antalet deltagare är maximerat till tre personer i grenarna pimpel/traditionellt mete  i klasserna damjunior, herrjunior samt damsenior.http://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/tavling/regler/Pimpelregler%20i%20dokument%20mall%20uppdaterad%20150929.pdf

Inga kommentarer: