måndag 23 oktober 2017

Pimpel SM 2018 Stockholm

Lite inside information från Daladistriktets tävlingsmöte den 20 oktober:

Tvärt emot tidigare antydningar från min sida kommer distriktet inte att anordna någon gemensam buss  ner till Mälaren. Inte heller logi på något av hotellen kommer att kunna bokas genom distriktet.

Husrum för den som inte bara åker ner över dagen får alltså ordnas i egen regi. Däremot får vi klubbmedlemmar snacka ihop oss så att vi samåker i största möjliga mån.

Skulle det vara någon i klubben som ännu inte bekräftat  intresse till vår kassör, kan det vara dax för en ansträngning innan tidsfristen går ut 1 december. Maila adressuppgifter, telefon samt medlemsnummer  till  anders.m.nilsson@gmail.com .


Inga kommentarer: