tisdag 23 januari 2018

SPORTFISKARNAS FÖRBUNDSKONGRESS 2018

DAGS IGEN FÖR LITE PRAKTISK SPORTFISKEDEMOKRATI

Sportfiskarna kallar ombud från klubbar och distrikt till ordinarie förbundskongress lördag 17 mars 2018.
Förutom årsrapporter, bokslut och ansvarsfrihet behandlas inkomna motioner från medlemmar, klubbar och distrikt. Dessutom beslutas om kommande verksamhetsinriktning samt val av förbundsordförande och ledamöter till ny förbundsstyrelse.

Medlemmar som är intresserade att åka ner och träffas, umgås och prata om viktiga frågor angående sportfiskets framtid anmäler sig snarast till: PerOlof Liss 072 5182141. Senast 15 februari skall anmälan om ombud vara Sportfiskarna till handa.

Klubben har 1 plats till förfogande, Daladistriktet har 2 platser.

Inga kommentarer: