fredag 4 november 2022

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

DATUM : Onsdag 30 NOV 2022

TID: 18.30

PLATS: ANNAGÅRDEN-HERRHAGSVÄGEN 37 (avfart vid Cirkel Q)

DAGORDNING ENLIGT STADGARNA.

NUVARANDER STYRELSE

ordförande        Perolof Liss                 tom 2023

v. ordförande    Per Gref                       tom 2022

sekreterare        Lars Jansson              tom 2023

kassör                Anders Nilsson           tom 2022

vice kassör        Erik Södergårds          tom 2023

ledamot             Anders Bäcklund         tom 2022

ledamot            Gunnar Nykvist            tom 2023

ledamot            Stefan Johansson        tom 2022

ledamot            vakant

revisorer         ordinarie        Jan Rönnbäck

                       ordinarie         Magnus Svensson

                       suppleant        Lars Gullstrand

valberedning                          Magnus Svensson (sammankallande)

                                               Jan-Erik Edberg

tävlingskommitté                    tävlingsledare pimpel      Lars Jansson, Jan Rönnbäck

                                               tävlingsledare mete        Jan-Erik Edberg, Gardar Olaison

                                               mormyska                       Peo Liss, Lars Jansson

                                               övriga                              Tony Levin, Lena Mörth


Motioner och ärenden mottages tacksamt före 23 november till perolofliss@hotmail.com eller 0725182141

Klubben bjuder på fika.

Välkomna.

Inga kommentarer: